Junior Performance Manager

Programmatic, Biddable, Paid Media & SEO
Bratislava, Slovakia

Description

Job Title:  Junior Performance Manager 

Location:  Slovakia - Bratislava 

Job Type:  Permanent  

 

Description 

Vitajte v MediaCom(e), 

pomáhame značkám prostredníctvom médií odomknúť ich rastový potenciál. Robíme to vďaka nášmu systémovému mysleniu, aplikujeme ho na dáta, technológie a tvorbu komunikačných stratégií, ktoré generujú predaje a budujú značky. Sme súčasťou WPP, celosvetovo najväčšieho zoskupenia marketingových komunikačných služieb, čo nám dáva prístup k bohatým dátovým zdrojom a benchmarkom.

Viemeže keď investujeme do našich ľudídoručíme lepšie výsledky nielen pre nich, ale aj pre našich klientovTiež viemeže talent  veľa podôb. To je dôvod prečo máme v našej agentúre prostredie, v ktorom oslavujeme rozdielnosť. 

 

Chcete pracovať s múdrymikreatívnymientuziastickými ľuďmi? My tiež. 

 

Účel pozície  

Hlavnou úlohou tejto pozície je vykonávať mediálny nákup online kampaní, a vypracovávanie rôznych analýz priamo alebo nepriamo súvisiacich s priebehom a výsledkom online kampane. Podieľa sa na príprave reportov, návrhov, analýz, plánov, atď. Je zodpovedný za kontinuálne rozširovanie svojich znalostí a zručností prostredníctvom svojej účasti na tréningoch, webinároch, participácie na projektoch a samo vzdelávaním, čo by sa malo prejavovať aj v náraste odbornosti ponúkaných riešení a kvality poskytovaných služieb špecificky s dôrazom na performance marketing. Je súčasťou performance tímu zameraného na tvorbu amaximalizáciu merateľnej ROI z médií pre klienta. 

Hlavné pracovné činnosti: 

 • Na základe analýz a odporúčania mediálnych parametrov  pripravuje  mediálny plán alebo projekt pre klientaNajskôr sa bude špecializovať a zdokonalovať v platenom výhľadávaní. 
 • Zodpovednosť za aplikovanie trackovacích nástrojov a technológií pri jednotlivých aktivitách/kampaniach. 
 • Zodpovednosť za vyhodnocovanie a napojenie digitálnych platforiem do benchmarkov, dashboardov, správne používanie IDs a tvorbu odporúčaní založených na výkone aktivít a podobne.  
 • Aplikácia pokročilých tém ako sú advanced skripty pri primárne aukčných exekúciách (Google Ads, dv360, search360 atď.), snaha o automatizáciu činností, zrýchľovanie procesov na svojej strane, napr. nastavenie-spustenie-optimalizácia-spustenie-optimalizácia-vyhodnotenie.  
 • Implementáciu kampaní v rôznych systémoch, napr. Google Ads. 
 • Úzka spolupráca s Performance Managerom a Ad Ops & Data SpecialistomVyhodnocuje efektivitu kampane  z pohľadu naplnenia dohodnutej mediálnej stratégie klienta, vypracúva reporty a taktické odporúčania 
 • Priebežne sa vzdeláva v oblasti performance marketing, biddable media a relevantnú časť implementuje do procesov, produktov. 

KPIs: 

Produkt: kvalita optimalizácie, komplexnosť nastavení 

Klient:  ho/ju vníma ako experta 

Ľudia:  sa môžu spoľahnúť 

Osobný rozvoj: ak je plamienok pre tému, nebude problém 

 

Ostatné: 

 • Nejaká skúsenosť s Google Ads/GA 
 • Úprimný záujem o performancebiddable tému a/alebo data driven online marketing, bez toho to nepôjde 
 • Vzťah k číslam, analytické myslenie 
 • Angličtina je potrebná minimálne na pasívnej úrovni 

 

Minimálna mzda 1000 EUR Brutto  (v závislosti od skúseností a schopností uchádzača) 


Share This Job