Solutions Manager

Media Planning, Implementation & Activation
Bratislava, Slovakia

Description

Vitajte v MediaCom(e), 

pomáhame značkám prostredníctvom médií odomknúť ich rastový potenciál. Robíme to vďaka nášmu systémovému mysleniu, aplikujeme ho na dáta, technológie a tvorbu komunikačných stratégií, ktoré generujú predaje a budujú značky. Sme súčasťou WPP, celosvetovo najväčšieho zoskupenia marketingových komunikačných služieb, čo nám dáva prístup k bohatým dátovým zdrojom a benchmarkom. 

 

Vieme, že keď investujeme do našich ľudí, doručíme lepšie výsledky nielen pre nich, ale aj pre našich klientov. Tiež vieme, že talent má veľa podôb. To je dôvod prečo máme v našej agentúre prostredie, v ktorom oslavujeme rozdielnosť. 

 

Chcete pracovať s múdrymi, kreatívnymi, entuziastickými ľuďmi? My tiež. 

 

Účel pozície  

Hlavnou úlohou tejto pozície je rozširovať objem digitálnych služieb u pridelených klientov a manažovanie ich komunikačných aktivít, výkonu zo strany agentúry. Zodpovedá za naplnenie biznis KPIs u pridelených klientov. Špecializuje sa na Online technológie a ich aplikovanie do praxe s cieľom maximalizovať pridanú hodnotu na strane klienta, posilňuje value proposition agentúry. Posúva digitálne kompetencie klienta, resp. pozitívny dopad jeho marketingových činností na obchodné výsledky príslušnej spoločnosti. Tvorí koncepčné riešenia, a zodpovedá za ich implementáciu. Vyberá a navrhuje nové projekty.  

Hlavné pracovné činnosti: 

 • Spolupodieľa sa na vytváraní agentúrnych prezentácii, resp. vytvára agentúrne prezentácie, predáva svoje schopnosti a vedomosti s cieľom maximalizovať dôveru klienta voči agentúre. 
 • Nastavuje consumer funnel metriky a optimalizuje digitálne aktivity, konverzie voči týmto metrikám. 
 • Mal by byť schopný prepájať čiastkové kampaňové KPIs s dlhodobými cieľmi. Rozumieť web analytike, GTM a optimalizovať performance aspekt aktivít, vyhodnocovať efektívne data z analytík klientov. 
 • Ad tech nie je bariéra, práve naopak využiva každú technológiu s cieľom vyťažiť z nej benefity pre Klienta/Agentúru. 
 • Vypracúvava mediálne stratégie.  
 • Pripravuje mediálne plány a odporúčania. Dohliada a zabezpečuje ich realizáciu pre vybraných klientov. 
 • Je schopná(ý) vykonávať operácie v digitálnych platformách ako napr. Google Ads, Facebook Business Manager, Google Analytics, spracovavá postbuy vyhodnotenia a pod.  
 • Úzka spolupráca s Performance Managerom a Ad Ops & Data Specialistom.  
 • Priebežne sa vzdeláva v oblasti data driven marketing, biddable media a relevantnú časť implementuje do procesov, produktov. 


KPIs
: 

Produkt: kvalita projektu a alokácia agentúrnych zdrojov vs. výsledok 

Klient:  ho/ju vníma ako konzultanta, ktorý mu pomáha napredovať 

Ľudia:  sa môžu spoľahnúť 

Osobný rozvoj: ak je plamienok pre online marketing, nebude problém 

 

Ostatné: 

 • Skúsenosť s Google Ads/GA/FB Business Managerom, ideálne aj s pokročilejšími nastaveniami/prepojeniami 
 • Úprimný záujem o performance, biddable tému a/alebo data driven online marketing, bez toho to nepôjde 
 • Vzťah k číslam, analytické myslenie 
 • Angličtina na komunikačnej úrovni 

 

Minimálna mzda 
1
700 EUR Brutto  (v závislosti od skúseností a schopností uchádzača) 


Share This Job