Warehouse Operator

Warehouse and Distribution Poznan, Poland


Description

Magazynier

 

 

 

Victaulic, światowy lider w dziedzinie produkcji elementów hydraulicznych poszukuje do swojego Centrum Dystrybucyjnego w Wysogotowie kandydata na stanowisko: Magazynier

Jeżeli jesteś osobą o pozytywnym nastawieniu do życia, lubiącą pracę z ludźmi w koleżeńskiej atmosferze, w małym zespole, osobą która szanuje pracę i lubi współpracować to z pewnością dobrze poczujesz się w naszym gronie.
 

Zadania i obowiązki:

 • Kompletacja zamówień
 • Przyjęcie towaru, rozładunki aut
 • Załadunek aut
 • Cykliczne inwentaryzacje
 • Dbałość o mienie i porządek
   

Oczekujemy:

 • Doświadczonego magazyniera (kompletacja zamówień)
 • Mile widziane doświadczenie w pracy ze skanerem
 • Doświadczenie w prowadzeniu wózków widłowych. UDT nie jest wymagany, umożliwiamy zdobycie tych uprawnień.
 • Uczciwości, dokładności, sumienności
 • Koleżeństwa i współpracy z kolegami.

 

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od osiąganych wyników
 • Pracę od poniedziałku do piątku w systemie 2 zmianowym
 • Premię roczną
 • Wczasy pod gruszą oraz świadczenie gwiazdkowe
 • Bezpieczne i czyste miejsce pracy (ponad 1500 dni bez wypadku)
 • Bezpłatną prywatną opiekę medyczną
 • Spotkania integracyjne pozwalające na miłe spędzenie czasu
 • Stabilność zatrudnienia oraz umowę o pracę
 • Szkolenia doskonalące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warehouse Operator

 

 

 

Victaulic, a world leader in the field of hydraulic components production, is looking for a candidate for the position of Warehouse Operator for its distribution center in Wysogotowo (near Poznan).

If you are a person with a positive attitude to life, who likes working with people in a friendly atmosphere, who likes to work in a small team, a person who respects work and likes to cooperate, you will certainly feel good in our group.
 

Tasks and responsibilities:

 • Order picking
 • Receipt of goods, unloading cars
 • Loading cars
 • Cyclical inventories
 • Care for property and order
   

What we expect:

 • Experience warehouse operator (order picking)
 • Experience in working with the scanner is welcome
 • Experience in driving forklifts. UDT is not required, we facilitate you to obtain this permit.
 • Honesty, accuracy and diligence.
 • Friendship and cooperation with colleagues.

 

What we offer:

 • Attractive salary depending on the results achieved
 • Work from Monday to Friday in a 2-shift system
 • Annual bonus
 • Holidays under the pear tree and christmas benefits
 • Safe and clean workplace (over 1.500 days without an accident)
 • Free private healthcare
 • Integration meetings allowing you to have a good time
 • Stability of employment and employment contract
 • Improvement training