Underwriter Surety

Underwriting / Product Management Hellerup, Denmark


 • Job Category:

  Underwriting / Product Management

 • Location:

  Hellerup, Denmark

 • Job Type:

  Full Time

 • Number of Openings:

  1

Description

Position at Tokio Marine HCC

Tokio Marine HCC is a leading specialty insurance group with offices in the United States, the United Kingdom, Europe and other exciting locations. With the strength and stability that comes from being a member of the Tokio Marine group, and more than forty years of growth, profitability, and stability, we offer important insurance products that most people do not even know exist.

Just as we invest in our company, we invest in our employees’ careers. We provide our employees a collaborative and rewarding environment within which to gain the knowledge, skills, and experience that lead to a rewarding career. Our products allow our customers to take on opportunity with confidence. In turn, our competitive salaries, attractive benefits, and potential for career growth allow you to take on opportunity with confidence.

 

Overview:

As Tokio Marine Europe S.A. (TME) Danish branch continues to grow, we are looking for a talented Underwriter - Surety to join the Copenhagen office.

The branch is a small specialist unit responsible for developing the Nordic Surety business. We issue guarantees within the construction and contract manufacturing industry. The culture and tone in the office is relaxed and versatile and we collaborate across each other’s skills. You will report to the Head of Surety – Nordic Region.

 

Key Responsibilities:
Tasks:

 • Supporting the Surety business and colleagues in the daily servicing of our customers.
 • Managing ongoing credit assessments.
 • Analysis of financial accounts and preparation of notes for credit proposals.
 • Work with portfolio reports and analysis tasks.
 • Participate in developing the client portfolio - typically medium sized and big construction and industrial companies.
 • Maintain customer relationships and acquisition of new customers.

Internal and external Contacts:

 • Colleagues within TME in other European countries.
 • Brokers, clients, and intermediaries.
 • Service providers including lawyers.

Business trips:

 • The candidate must be prepared to carry out business trips if necessary for business needs as well as for in- and external training purposes.

 

Skills and Experience Specification:

 • Completed studies or training (economics/law etc.).
 • Alternatively, a few years’ experience in the financial sector.
 • Elementary knowledge of credit assessment, business economics and banking.
 • Knowledge in reviewing and analysing accounts.
 • Confident and convincing presentation and communication skills.
 • High reliability, quick comprehension as well as very good analytical, independent, and business oriented thinking and acting combined with a high sense of detail.
 • Excellent interpersonal skills with ability to build and maintain good relationships.
 • Profound written and verbal communication in Danish and English
 • Proactive, pragmatic, and self-motivated personality
 • Structured and well-organized way of working

 

Why Tokio Marine HCC?

Choose Tokio Marine HCC if you want to be part of a newly established branch with an ambitious culture of success that puts our customers first. You will have a great opportunity to influence the branch's cultural development in the years to come. You will share our ambition to put the customer, sales and loyalty first without losing focus on the business perspective that benefits both customers and Tokio Marine HCC. You must show independence and drive in the tasks you are given, as well as being able to handle freedom under responsibility in an agile company where we seek to raise the bar every day. We will make sure that you have the best possible conditions to succeed and - above all - have a fun and versatile day.

 

The Tokio Marine HCC Group of Companies offers a competitive salary and employee benefit package. We are a successful, dynamic organization experiencing rapid growth and are seeking energetic and confident individuals to join our team of professionals.  The Tokio Marine HCC Group of companies is an equal opportunity employer.  Please visit www.tmhcc.com for more information about our companies.

_____________________________________________________

Tokio Marine HCC er en førende specialforsikringskoncern med kontorer i USA, Storbritannien, Europa og andre spændende steder. Med den styrke og stabilitet, der følger af at være medlem af Tokio Marine-koncernen, og mere end 40 års vækst, rentabilitet og stabilitet tilbyder vi vigtige forsikringsprodukter, som de fleste mennesker ikke engang ved findes.

Ligesom vi investerer i vores virksomhed, investerer vi også i vores medarbejderes karriere. Vi giver vores medarbejdere et samarbejdsorienteret og givende miljø, hvor de kan opnå viden, færdigheder og erfaring, der fører til en givende karriere. Vores produkter giver vores kunder mulighed for at udvikle forretningen med tillid. Ligeledes giver vores konkurrencedygtige lønninger, attraktive ansættelsesvilkår og muligheder for karriereudvikling dig mulighed for at tage springet med ro i sindet.

Oversigt:

I takt med at Tokio Marine Europe S.A. (TME) danske afdeling fortsætter med at vokse, søger vi en dygtig Underwriter - Surety til vores kontor i København.

Filialen er en lille specialiseret enhed, der er ansvarlig for at udvikle den nordiske kautionsforretning. Vi udsteder garantier inden for bygge- og anlægsbranchen og kontraktproduktion. Kulturen og tonen på kontoret er afslappet og alsidig, og vi samarbejder på tværs af hinandens kompetencer. Du kommer til at rapportere til Head of Surety - Nordic Region.

Hovedansvarsområder:

Opgaver:

- støtte til garantiforretningen og kollegerne i den daglige betjening af vores kunder.

- udarbejdelse af løbende kreditvurderinger.

- analyse af finansielle regnskaber og udarbejdelse af noter til kreditindstillinger.

- arbejde med porteføljerapporter og analyser.

- deltage i udviklingen af kundeporteføljen - typisk mellemstore og store bygge- og industrivirksomheder.

- vedligeholdelse af kunderelationer og erhvervelse af nye kunder.

 

Interne og eksterne kontakter:

-  Kolleger inden for TME i andre europæiske lande.

-  Mæglere, kunder og formidlere.

-  Øvrige leverandører, herunder advokater

 

 

Forretningsrejser:

- Kandidaten skal være parat til nødvendige forretningsrejser til kunder samt til intern og ekstern uddannelse.

 

Specifikation af færdigheder og erfaring:

- afsluttede studier eller uddannelse (økonomi/jura osv.).

- Alternativt, erfaring inden for den finansielle sektor.

- Grundlæggende kendskab til kreditvurdering, virksomhedsøkonomi og bankvæsen.

-  Viden om gennemgang og analyse af regnskaber.

- Overbevisende præsentations- og kommunikationsevner.

- Høj pålidelighed, hurtig forståelse samt god analytisk, selvstændig og forretningsorienteret tankegang og handlemåde kombineret medsans for detaljer.

- Fremragende interpersonelle færdigheder med evne til at opbygge og vedligeholde gode relationer.

- God skriftlig og mundtlig kommunikation på dansk og engelsk.

- Proaktiv, pragmatisk og selvmotiverende personlighed

- Struktureret og velorganiseret i det daglige arbejde.

 

Hvorfor Tokio Marine HCC?

Vælg Tokio Marine HCC, hvis du ønsker at blive en del af en nyetableret afdeling med en ambitiøs succeskultur, der sætter vores kunder i centrum. Du vil få en fantastisk mulighed for at påvirke filialens kulturelle udvikling i de kommende år. Du skal dele vores ambition om at sætte kunden, salg og loyalitet i første række uden at miste fokus på forretningsperspektivet, der gavner både kunderne og Tokio Marine HCC. Du skal udvise selvstændighed og drive i de opgaver, du får stillet, samt være i stand til at håndtere frihed under ansvar i en agil virksomhed, hvor vi søger at hæve barren hver dag. Vi vil sørge for, at du har de bedst mulige betingelser for at lykkes og - frem for alt - få en sjov og alsidig dag.

 

Tokio Marine HCC koncernen tilbyder konkurrencedygtig løn- og ansættelsesvilkår. Vi er en succesfuld og dynamisk organisation i vækst, og vi søger energiske og dygtige personer til at indgå i vores team af medarbejdere. Tokio Marine HCC koncernen er en inkluderende arbejdsgiver. Besøg www.tmhcc.com for yderligere information om vores selskaber.

 

Er du interesseret?

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Henning Skaarup, Head of Surety – Nordic Region, på tlf. 7734 1440 .

Send gerne din ansøgning allerede i dag da vi løbende indkalder relevante kandidater til samtale.

Vi beder dig venligst om at sende din ansøgning via jobvite: https://jobs.jobvite.com/tmhcc/job/oBlbffw6