Examensarbete: Vibrationsprediktering

Engineering Sundbyberg, Sweden


Description

Examensarbete

Xylem är ett ledande globalt vattenteknikföretag som ägnar sig åt att utveckla innovativa teknologiska lösningar för världens vattenutmaningar. Företagets produkter och tjänster transporterar, behandlar, bevakar och återför vatten till miljön för allmännyttiga företag, industri, bostäder och kommersiella byggnader. Xylem är också ledande inom smart mätutrustning, nätverksteknik och avancerade analytiska instrument för vatten-, el- och gasindustrin. Sammanlagt har Xylem drygt 17 000 medarbetare med omfattande applikationsexpertis och stort fokus på att identifiera mångsidiga, hållbara lösningar. Xylem, vars huvudkontor ligger i Rye Brook New York, hade en omsättning på 4,7 billioner USD under 2017 och är verksamt i över 150 olika länder genom en rad marknadsledande varumärken.

Namnet Xylem härstammar från klassisk grekiska och är den vävnad som transporterar vatten i växter. Namnet belyser vår ingenjörskonst inom vattenområdet genom att förknippa den med den bästa sortens vattentransport – den som finns i naturen. För mer information, besök oss på www.xylem.com
 

Examensarbete - Vibrationsprediktering


Examensarbetets inriktning

En av Xylems produktkategorier är Flygts avloppspumpar. Avdelningen för mekanik och material på Xylems kontor för forskning och utveckling i Sundbyberg jobbar bland annat med vibrationsprediktering och – mätning av dessa. Det finns både interna och externa krav på hur mycket en pump får vibrera och med all utveckling är det intressant att titta på nya metoder samtidigt som befintliga lösningar utvecklas.

Examensarbetet består i att en utvärdera en dynamisk beräkning på hel pump med enklare FE-program som bygger på modal-analys samt jämföra beräkningsresultat med uppmätta värden. Dessutom skall en bedömning göras av hur mycket bättre predikteringen skulle bli med ett FE-program som klarar rotordynamik.

En lämplig frågeställning att utgå ifrån är:

Till vilken grad kan ett enkelt FEM program användas för att prediktera nivåer för (Xylems) pumpar? Till vilken grad kan andra mjukvaror förbättra predikteringen?

Arbetet utförs lämpligast på plats på Xylems kontor i Sundbyberg. Tidsperioden är flexibel, men föredraget är under VT-20.

Ansök genom att klicka på ”Apply” knappen nedan. Har du frågor är du välkommen att kontakta Keith Lothian, avdelningsansvarig mekanik och material. Välkommen med din ansökan senast 2019-11-30.

Representant för Unionen är Mikael Lövås och representant för Sveriges Ingenjörer är Lukas Limrell, 08-475 60 00.