Examensarbete - Högfrekvent mätdata

Engineering Sundbyberg, Sweden


Description

Examensarbete

Xylem är ett ledande globalt vattenteknikföretag som ägnar sig åt att utveckla innovativa teknologiska lösningar för världens vattenutmaningar. Företagets produkter och tjänster transporterar, behandlar, bevakar och återför vatten till miljön för allmännyttiga företag, industri, bostäder och kommersiella byggnader. Xylem är också ledande inom smart mätutrustning, nätverksteknik och avancerade analytiska instrument för vatten-, el- och gasindustrin. Sammanlagt har Xylem drygt 17 000 medarbetare med omfattande applikationsexpertis och stort fokus på att identifiera mångsidiga, hållbara lösningar. Xylem, vars huvudkontor ligger i Rye Brook New York, hade en omsättning på 4,7 billioner USD under 2017 och är verksamt i över 150 olika länder genom en rad marknadsledande varumärken.

Namnet Xylem härstammar från klassisk grekiska och är den vävnad som transporterar vatten i växter. Namnet belyser vår ingenjörskonst inom vattenområdet genom att förknippa den med den bästa sortens vattentransport – den som finns i naturen. För mer information, besök oss på www.xylem.com
 

Kan högfrekvent mätdata och AI/ML ytterligare höja kvaliteten på produkter från tillverkningsindustrin,
som t ex pumpar


Bakgrund
Idag så testat varje tillverkad pump. Flöde, tryck och effekt mäts och jämförs med börvärden, om den uppfyller kriterierna så blir pumpen godkänd för leverans. Idag är det relativt enkelt att öka samplingshastigheten för ström och spänningsmätning, som görs för att få ut effekt, så att man även får med frekvens/övertons innehåll för dessa två parametrar. Genom att göra detta hoppas vi kunna finna värdefulla mönster i data som kan hjälpa oss upptäcka fel som idag kanske går förbi obemärkta. Exempel på sådana fel skulle kunna vara obalans, lagerskador, excentricitet, kavitation etc. Gemensamt för dessa egenskaper är att de kan förkorta pumpens livslängd, men ändå passera dagens allprovning i fabriken.

Kundvärdet är att levererade pumpars livslängd ökar samt att ny information kan återkopplas in i produktionen för att förbättra tillverkningsprocessen

Mål
Undersöka om det med olika ML metoder är möjligt att identifiera avvikande tillverkningsexemplar baserat på högfrekvent mätdata av ström och spänning, mätta samtidigt som prestandapumpkurvan mäts i leveranstesten.

Omfattning
Sedan juli 2019 sitter en utrustning, som möter högfrekvent ström och spänning i en av tillverkningslinorna, och lagrar data från ca 100 pumpar/dag. Denna data behöver sorteras och ”tvättas” för att sedan analyseras om det är möjligt att fastställa avvikande exemplar som har egenskaper som kan ge förkortad livslängd. Det är också av värde att försöka ge information till produktion, så att orsaken till avvikelsen kan åtgärdas i tillverkningsprocessen.

Avgränsningar
I första hand studeras data från några få pumpmodeller, som tillverkas i stora volymer.  Primärt gäller det att identifiera avvikelser som kan vara misstänkta fel och sekundärt, om möjligt, förklara orsak till avvikelser som upptäckts. Detta kan kräva applikations kunskap om pumpar, dock får studenten givetvis hjälp med detta om den vill.

Arbetsomfång
Examensarbetet bedöms lämpligt för en person.

Ansök genom att klicka på ”Apply” knappen nedan. Har du frågor är du välkommen att kontakta Staffan Aldenfalk-Jansson, Specialist, Research & Development, 08-475 60 00. Välkommen med din ansökan senast 2019-11-30.

Representant för Unionen är Mikael Lövås och representant för Sveriges Ingenjörer är Lukas Limrell, 08-475 60 00.