Continous Improvement Leader

Continuous Improvement Strzelin, Dolnośląskie


Description

Xylem |ˈzīləm|

1) Tkanka w roślinach, która odprowadza wodę z korzeni w górę;

2) wiodąca globalna firma w dziedzinie technologii wodnych.

 
Xylem, wiodąca globalna firma zajmująca się technologiami wodnymi, zajmująca się rozwiązywaniem najtrudniejszych problemów związanych z wodą na świecie, jest wiodącym światowym dostawcą wydajnych, innowacyjnych i zrównoważonych technologii wodnych poprawiających sposób wykorzystania, zarządzania, konserwacji i ponownego wykorzystania wody. Nasz międzynarodowy zespół jest zjednoczony we wspólnym celu: tworzeniu zaawansowanych technologii i innych zaufanych rozwiązań w celu rozwiązania światowych wyzwań związanych z wodą. Jesteśmy zaangażowani w tworzenie organizacji integracji i różnorodności, w której każdy czuje się zaangażowany, szanowany, doceniany i połączony, i gdzie każdy może swobodnie wnieść swoje autentyczne ja i pomysły.

Jeśli jesteś podekscytowany i pasjonujesz się pomaganiem #letssolvewater, chcemy Cię poznać! Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nas na www.xylem.com.

 

Rola:

Continous Improvement Leader jest odpowiedzialny za prowadzenie i ułatwianie pracy zespołów w celu poprawy krytycznych procesów biznesowych, napędzania wyników finansowych i zasad lean manufacturing w ramach Operations. Specjalista ds. CI musi realizować potrzeby firmy w sposób zgodny zarówno z wizją i wartościami korporacyjnymi, jak i zakładu oraz szerzyć kulturę CI poprzez szkolenia i działania coachingowe.

 • Wspieranie definiowania i wdrażania strategii korporacyjnej CI oraz ogólnego planu strategicznego operacji w obiekcie, rozwijanie lokalnego biznesu i zapewnienie powiązań pomiędzy funkcjami w obiekcie
 • Opracowanie metod i systemów do osiągnięcia strategicznych celów, założeń i metryk
 • Wspieranie jasnej wizji uzgodnionej z liderami funkcjonalnymi w celu napędzenia wdrożenia. CI musi promować dobre wyniki i świętować je, aby zaangażować ludzi
 • Wspieranie wizji uzgodnionej z liderami funkcjonalnymi w celu napędzenia wdrożenia
 • Podejmowanie działań i aktywności w celu zaangażowania pracowników
 • Prowadzenie i koordynacja projektów doskonalenia przy wsparciu członków zespołu
 • Udzielanie wskazówek członkom zespołu, aby pomóc im w rozwiązywaniu wyzwań wpływających na produktywność, jakość i czas realizacji procesów produkcyjnych
 • Promowanie kultury pracy w procesach produkcyjnych w celu uproszczenia działalności i zwiększenia jakości wyników
 • Koordynacja projektów o różnej wielkości i złożoności zapewniająca sukces w danym zakresie i terminie
 • Wspieranie zespołów od strony metodologicznej i postawy pracy zespołowej, kierowanie realizacją projektów z wykorzystaniem metodyki rozwiązywania problemów Lean Six Sigma
 • Śledzenie statusu projektu i wyników w celu osiągnięcia rocznego planu operacyjnego
 • Identyfikacja możliwości, wyszukiwanie nowych pomysłów na usprawnienie procesów produkcyjnych i wybór właściwych projektów pod kątem korzyści biznesowych
 • Szkolenie współpracowników w celu zwiększenia wiedzy na temat narzędzi LSS z myślą o szerzeniu kultury CI
 • Coaching współpracowników w celu przeprowadzenia ich przez ścieżkę certyfikacji LSS

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: inżynieria, statystyka, matematyka lub pokrewne dziedziny)
 • Ponad 3 letnie doświadczenie w doskonaleniu procesów prowadząc projekty cross-funkcjonalne
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • Zdolności przywódcze i doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • Umiejętność stosowania narzędzi mapowania takich jak Swimlane, VSM, spaghetti charts itp.
 • Dostarczanie projektów A3 i DMAIC stosowane do złożonych projektów
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Kreatywność, komunikatywność,
 • Nastawienie na ciągłe doskonalenie
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Zorientowanie na klienta
 • Projektowanie rozwiązań
 • Umiejętność zarządzania konfliktami

 

Mile widziane:

 • Green Belt
 • Black Belt

 

Oferujemy Ci coś więcej niż tylko „pracę”

 • Rozwój zawodowy -aby zwiększyć możliwości naszych pracowników, oferujemy szeroką gamę doświadczeń wspierających rozwój zawodowy naszych pracowników i ciągłe uczenie się.

 • Total Rewards – Oferujemy kompleksowe programy wynagrodzeń, świadczeń, uznania, uczenia się i rozwoju, integracji życia zawodowego i korporacyjnego oraz obywatelstwa korporacyjnego.

 • Watermark — Watermark to nasz program społecznej odpowiedzialności biznesu, którego celem jest zapewnienie edukacji i dostępu do bezpiecznej wody, aby zapewnić zdrowe życie, równość płci i prężne społeczności. Pracownicy mają możliwość nauki i wolontariatu w różnych projektach związanych z wodą.


Xylem jest pracodawcą równych szans. Decyzje o zatrudnieniu są podejmowane bez względu na rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie narodowe lub etniczne, płeć, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, wiek, niepełnosprawność, status chronionego weterana lub inne cechy chronione prawem.