Senior Finance Analyst

Finance Warszawa, Poland


Description

Xylem |ˈzīləm|

1) Tkanka w roślinach, która odprowadza wodę z korzeni w górę;

2) wiodąca globalna firma w dziedzinie technologii wodnych.

 
Xylem to globalna firma zajmująca się technologiami wodnymi i rozwiązywaniem problemów związanych
z używaniem i dostępnością wody na świecie. Jesteśmy wiodącym dostawcą wydajnych, innowacyjnych
i zrównoważonych technologii wodnych poprawiających sposób wykorzystania, zarządzania, oczyszczania
i ponownego wykorzystania wody. Nasz międzynarodowy zespół łączy wspólny cel, a także misja polegająca na tworzeniu organizacji pełnej integracji i różnorodności, w której każdy czuje się szanowany, doceniany
i zaangażowany. Zależy nam, żeby każdy mógł swobodnie wnieść swoje indywidualne ja i pomysły.

Jeśli jesteś zainteresowany i pasjonujesz się pomaganiem #letssolvewater, chcemy Cię poznać! Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nas na www.xylem.pl

Rola:

 • Analiza trendów sprzedaży, rentowności produktów oraz wzrostu przychodów
 • Wykonywanie cotygodniowych raportów Flash - analiza sprzedaży i zamówień, zaległości oraz innych miesięcznych /doraźnych raportów/KPI/KBM w celu monitorowania postępów w kierunku maksymalizacji sprzedaży
 • Zrozumienie cotygodniowych zmian Flash - kwestionowanie ich w razie potrzeby, opracowanie środków zaradczych w celu zapewnienia osiągnięcia celów finansowych
 • Współpraca z zespołem EU Commercial Marketing Intelligence w celu opracowania okresowych prognoz/planów operacyjnych i budżetów
 • Współpraca z EU Service and Rental Manager w celu poprawy rentowności serwisu i wynajmu EEE. Zapewnienie dokładności, spójności i kompletności raportowania usług w UE
 • Zapewnienie kompletności i dokładności raportów
 • Wspieranie działu Credit&Collections w realizacji strategii
 • Zapewnienie dokładności i kompletności raportowania według linii produktów i miejsc przeznaczenia
 • Analiza wyników kanałów sprzedaży - bezpośredniej i pośredniej
 • Przygotowanie miesięcznych i kwartalnych raportów wewnętrznych i prezentacji dla wszystkich szczebli zarządzania i pracowników dotyczących trendów sprzedaży i marży
 • Analiza kosztów podlegających kontroli w krajach EE
 • Osiąganie wyników zgodnych z budżetem i prognozą
 • Dostarczanie wyjaśnień dotyczących analizy wariancji


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (księgowość, ekonomia, finanse) lub równoważne
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym
 • Silne umiejętności badawcze i analityczne
 • Spostrzegawczość, skrupulatność
 • Umiejętność strategicznego myślenia
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy Ci coś więcej niż tylko „pracę”

 • Rozwój zawodowy — aby zwiększyć możliwości naszych pracowników, oferujemy szeroką gamę szkoleń wspierających rozwój zawodowy naszych pracowników i ciągłe uczenie się.

 • Total Rewarding – oferujemy kompleksowe programy wynagrodzeń, bonusów, premii, uczenia się
  i rozwoju, integracji życia zawodowego i korporacyjnego oraz obywatelstwa korporacyjnego.

 • Watermark — Watermark to nasz program, którego celem jest zapewnienie edukacji i dostępu do czystej wody, aby zapewnić zdrowe życie i zbudować odporność lokalnych społeczności na zmiany klimatyczne. Pracownicy mają możliwość nauki i wolontariatu w różnych projektach związanych
  z wodą i jej ochroną.


Xylem jest pracodawcą równych szans. Decyzje o zatrudnieniu są podejmowane bez względu na rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie narodowe lub etniczne, płeć, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, wiek, niepełnosprawność, status chronionego weterana lub inne cechy chronione prawem.