Devops Engineer

TrafficRemote, Warsaw, Poland


Description

Twoje zadania:

 • Rozwój kodu wspólnego serwisów i aplikacji, w tym: autoryzacja, logowanie, metryki, raportowanie błędów, middleware aplikacji
 • Rozwój kodu infrastruktury (Kubernetes)
 • Rozwój narzędzi wspierających metodologię DevOps: dashboardów stanu aplikacji/zadań, rozwiązań GitOps itp.
 • Rozwój (budowanie/konfigurowanie/utrzymywanie) narzędzi i platformy do:
  • uruchamiania aplikacji (głównie Kubernetes)
  • uruchamiania zadań typu cron jobs (Jenkins)
  • CD - wdrażania aplikacji oraz wewnętrznych bibliotek (Node.js / PHP / Python)
  • CI -  automatycznego testowania kodu (GitLab CI)
  • APM - monitorowania wydajności działania aplikacji, wykrywania anomalii (Prometheus, Grafana, Alert Manager)
  • przetwarzania/przechowywania/przeglądania logów (ELK)
 • Dostosowywanie kodu istniejących aplikacji/jobów do wymagań ww. narzędzi
 • Dbanie o bezpieczeństwo systemów, skalowalność, wysoką dostępność
 • Zarządzanie i utrzymanie VM (Linux)

Nasze wymagania znajomości systemów/narzędzi:

 • Linux (Bash)
 • Kubernetes
 • Docker
 • GitLab CI/CD
 • Jenkins
 • Nginx

Dodatkowym atutem będzie znajomość technologii:

 • Javascript/TypeScript
 • Python (kod otypowany oraz asynchroniczny)
 • Google Cloud Platform, Google BigQuery
 • GitLab
 • Postgres, Redis
 • ELK Stack

Przykładowe tematy:

 • Skonfigurowanie GitLab CI/CD dla nowego serwisu
 • Opracowanie dashboardu pokazującego podstawowe informacje nt. pracy danego podsystemu (np monitoring zużycia zasobów)
 • Stworzenie mechanizmu sprawdzającego kod pod względem bezpieczeństwa (np. Snyk)
 • Stworzenie mechanizmu rotacji kluczy w zewnętrznym serwisie
 • Skonfigurowanie aplikacji/serwisu do wdrożenia do klastra Kubernetes
 • Skonfigurowanie VM do korzystania z Kubernetes wraz z podłączeniem do już istniejącego klastra
 • Skonfigurowanie prywatnego repozytorium dla wybranego języka programowania
 • Skonfigurowanie narzędzia do statycznej analizy kodu
W zamian oferujemy:
 • Pracę w zgranym zespole
 • Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
 • Sprzęt i oprogramowanie, jakiego potrzebujesz, np. Apple MacBook Pro lub Intel NUC + 3 monitory
 • Licencja na IDE, dodatkowy sprzęt wg zapotrzebowania
 • Dostęp do najnowocześniejszych technologii i możliwość realnego wykorzystywania ich w projekcie o dużej skali i wysokiej dynamice