Junior Compliance Specialist

HQ Warsaw, Poland


Description

Zadania:

 • uczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu regulacji wewnętrznych dotyczących obszaru compliance (regulaminów, procedur, polityk, instrukcji);
 • udział w identyfikacji, ocenie i monitorowaniu ryzyka braku zgodności w procesach funkcjonujących w Grupie RTB House;
 • opiniowanie dokumentacji pod kątem zapewnienia zgodności;
 • prowadzenie sprawozdawczości compliance, w tym opracowywanie raportów wewnętrznych, prowadzenie i utrzymywanie rejestrów wewnętrznych;
 • udział w procesie wyjaśniania zgłoszeń o naruszeniach (whistleblowing) i monitorowanie wdrażanych działań naprawczych;
 • prowadzenie szkoleń i działań edukacyjnych w obszarze compliance;
 • bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawa dotyczących działalności Grupy RTB House na świecie i przygotowywanie informacji o tych zmianach.

Oczekiwania:

 • ukończone studia prawnicze;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w merytorycznej pracy w dziale prawnym lub compliance spółki lub w kancelarii prawnej zajmującej się obsługą podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie compliance – warunek konieczny;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz opracowywanie dokumentacji prawnej) – warunek konieczny;
 • bardzo dobra znajomość przepisów oraz regulacji z zakresu compliance oraz chęć rozwoju w tym obszarze;
 • dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie oraz samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • umiejętność logicznego myślenia, jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi;
 • dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • możliwość pracy i nauki w jednej z najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie;
 • możliwość kształtowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego w ramach Grupy Kapitałowej RTB House;
 • merytoryczne wsparcie doświadczonych prawników;
 • przyjazną atmosferę pracy z jasno określonymi zadaniami, w zorganizowanym zespole profesjonalistów;
 • możliwość współfinansowania kursu języka obcego oraz szkoleń;
 • atrakcyjne wynagrodzenie.