Медицинска Сестра

Human Resources Sofia, Bulgaria


Екипът на детски център JNGL by Progress търси медицинска сестра/специалист, който би желал да бъде част от екип със завладяващ стил на работа.

Детският център е създаден за децата на служителите на Progress, като разполага с капацитет от 50 места. Нашата основна цел е да подпомагаме родителите в отглеждането на техните деца над 3 годишна възраст напълно безплатно, в сградата на компанията.

Заредени сме с позитивизъм, неуморност и откривателски дух, креативност, отдаденост и най- вече много любов към децата. Гордеем се, че сме част от успехите на децата, но най- вече, че сме част от тяхното щастливо детство.

Вашите задължения:

 • Ръководи и отговаря за здравословното състояние и профилактика на заболеваемостта в детския център;
 • Наблюдава и регистрира здравното и имунизационното състояние на децата;
 • Провежда ежедневен здравен филтър на децата;
 • Организира и провежда профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и паразитните заболявания в детското заведение;
 • Води, актуализира и съхранява медицинските досиета на децата;
 • Организира и осъществява дейности по изпълнение на дневния хранителен и хигиенен режим на децата;
 • Участва при проверки от контролни органи и предоставя надлежно водената документация.
 • Предприема съответните дейности за недопускане на източници на риск при работа с деца или за възможно най- бързото им отстраняване.
 • Взаимодейства с деца, родители, педагогически специалисти, служители, институции и контролни органи.

Вашият профил:

 • Квалификация - медицинска сестра или фелдшер с образователно-квалификационна степен специалист или бакалавър
 • Желание и ентусиазъм за работа с деца на възраст 3 – 7 г.
 • Комтютърна грамотност
 • Много добри умения за комуникация с деца и родители
 • Умения за работа в екип.
 • Предишен релевантен опит и добро владеене на ангийски език ще се считат за предимство

Какво предлагаме:

 • 6-часов работен ден (08:00 – 14:30 ) и 30-минутна обедна почивка
 • Самостоятелно обособено помещение- медицински кабинет, оборудвано с необходими медицински уреди, консумативи, превързочни и лекарствени средства за пълноценна работа.
 • 30 дни платен годишен отпуск
 • Допълнителен почивен ден за рожден ден
 • 2 допълнителни почини дни за добрволчески дейности
 • Допълнително здравно и пенсионно осигуряване
 • Multisport карта

Together, We Make Progress

Progress is an inclusive workplace where opportunities to succeed are available to everyone. As a multicultural company serving a global community, we encourage a wide range of points of view and celebrate our diverse backgrounds. Our unique combination of perspectives inspires innovation, connects us to our customers and positively affects our communities. It is only by working together and learning from each other that we make Progress. Join us!