Inżynier Rozwoju w Dziale Rozwoju Opakowań

MF Manufacturing Pabianice, Poland


Description

Inżynier Rozwoju w Dziale Rozwoju Opakowań

Miejsce pracy: Pabianice

Zakres obowiązków i zadania na ww. stanowisku:

  • Realizacja projektów rozwojowych i inżynieryjnych oraz wdrażanie nowych opakowań: - Przeprowadzanie testów produktów, komponentów i prototypów; - Nadzór nad projektowaniem nowych wykrojników; - Współpraca z grafikiem; - Inicjowanie i formułowanie przedsięwzięć innowacyjnych; - Zarządzanie grupą projektów innowacyjnych zgodnie z procedurami; - Prowadzenie pełnej dokumentacji realizowanych projektów; - Kontrolowanie budżetu i czasu przewidzianego na realizację projektów we współpracy z działem finansowym; - Dostarczanie kierownikowi działu niezbędnych danych pozwalających na utworzenie i monitorowanie przebiegu realizacji programu innowacyjnego; - Zwolnienia nowych dostawców komponentów i technologii, pod kątem wymagań technicznych zgodnych ze standardami Lumileds;
  • Realizacja zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego bez usterek, w terminie i zgodnie z: - Oczekiwaniami odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych; - Obowiązującymi przepisami;
  • Zorganizowanie pracy na zajmowanym stanowisku przy wykorzystaniu optymalnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych przy możliwie najniższych kosztach obciążających przedsiębiorstwo;
  • Podejmowanie z własnej inicjatywy działań: - Zapobiegających powstaniu niezgodności wykonania z przyjętym zobowiązaniem; - Korygujących, w przypadku powstania niezgodności; - Zmierzających do coraz lepszego zaspakajania potrzeb odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych.

Kandydaci powinni posiadać następujące kwalifikacje i umiejętności:

  • Znajomość języka angielskiego – komunikacja w mowie i piśmie;
  • Wykształcenie wyższe techniczne (wiedza z zakresu materiałów opakowaniowych mile widziana);
  • Umiejętność zarządzania projektami;
  • Gotowość do pracy zdalnej w zespole międzynarodowym i multikulturowym;
  • Kreatywność;
  • Dążenie do osiągnięcia satysfakcji klienta.